Suối nguồn
Trong lịch sử nhân loại, hiếm thấy ai phát biểu quan điểm này về con người. Ngày nay, quan điểm này hầu như không tồn tại. Tuy nhiên, chính quan điểm này - dù tồn tại ở các cấp độ khác nhau nhưng ....  Tác giả             : Ayan
  Nhà xuất bản : Trẻ
  Số trang            : 300
  Bản in               : 2006

Comments